Η ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

construction-darial-view

Η ιστορία της Διώρυγας της Κορίνθου αρχίζει τον 7o πΧ αιώνα και είναι γεμάτη περιπέτειες.
Πρώτος σκέφθηκε τη διάνοιξη ο τύραννος της Κορίνθου, Περίανδρος, το 602 πΧ. Μετά από πολλές άκαρπες προσπάθειες το έργο τελικά ολοκληρώθηκε το 1893 και εγκαινιάστηκε στις 27 Ιουλίου του ίδιου έτους…

 

Δείτε Οnline